PROGRAM AÇMA ESASLARI
  • Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış bireylere yönelik olmak,
  • Ulusal, evrensel ve etik değerlere bağlı kalmak,
  • Bilimsel, sanatsal, sportif,sosyal ve kültürel alanlara yönelik olmak,
  • Önerilen program ile ilgili uzmanlığa sahip olmak,
  • Herhangi bir alanda yeteneğe sahip bir öğrenci tespit edildiğinde, bireylerin ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için rapor hazırlamak,
  • Bir günde maksimum 4 saatlik uygulama planlamak.

 

 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Fen Edebiyat Fakültesi)
Telefon: +90 248 213 32 22 Faks: +90 248 212 27 18 E-Posta: cocukuniversitesi@mehmetakif.edu.tr