Untitled Document
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 30.04.2012 tarihli 28279 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur.

Merkezin amaçları şunlardır;

  • İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, ilgi duydukları bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, bilim insanlarından almalarını sağlamak,
  • Herhangi bir alanda, müfredatın ötesinde bir bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere, bu bilgiyi sağlamak,
  • Yetenekli bireylerin erken yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik, akademik, sosyal destek ve eğitimin verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek, yetenek alanı ya da alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
  • Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını; lider, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak biçimde geliştirmek,
  • Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.

Vizyon: İstikbal için bilgiyi üretebilen, kullanabilen bilim ve sanat insanı olabilme kültürü oluşturmak.

Misyon: Çocuklarımızı bilimsel, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak.

 

 

 
DUYURULAR
 
 
 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Fen Edebiyat Fakültesi)
Telefon: +90 248 213 32 22 Faks: +90 248 212 27 18 E-Posta: cocukuniversitesi@mehmetakif.edu.tr